ZZZ‎ > ‎

Equipació
La indumentària esportiva oficial del VOLEIBOL SANT JUST és propietat del mateix club, es deixa als jugadors/dores al començar la competició, i s'ha de retornar a final de la pròpia temporada. En cas de no fer-ho, cal abonar el "valor" de cada element: