ZZZ‎ > ‎

Fes-te soci

Per ser soci del VOLEIBOL SANT JUST cal sol:licitar-ho, ser admés i abonar una quota. Tota persona pot ésser associada del Club; però si no arriba a la majoria d'edat, serà considerada "soci aspirant".


CLASSES DE SOCIS I LLURS QUOTES.- Socis col.laboradors i socis jugadors: quotes per a la temporada
- Si no es pertany a un equip, la quota de col.laborador/a és variable (la concreta cadascú a partir d'un mínim de 40 EUR/trimestre) i, es recupera al final de la temporada (mitjantçant la fórmula "bou").
- Si es pertany a un equip, la quota de jugador/a és la marcada al full informatiu de la temporada; a més, es pot ser també titular d'un bou.


APAREIXEN ELS BOUS .- A través de la formalització d'un bou s'accedeix, doncs, al grau de soci col.laborador amb quota retornable.


QUÈ SÓN ELS BOUS?.- Un bou és una col.laboració voluntària amb el VOLIEBOL
SANT JUST que consisteix en deixar periòdicament al Club una determinada quantitat de diners -que en direm "aportació timestral"- al llarg de la temporada -es gira els mesos d'octubre, gener i abril- per a recuperar-los íntegres, de cop i sense interessos durant l'estiu.


QUI EN POT TENIR?- Qualsevol persona a partir dels 8 anys pot ser titular d'un bou, així com tota entitat de tipus lucratiu o no.


TIPUS DE BOUS - El/la titular d'un bou pot decidir la quantitat total que compromet i, en conseqüència, el valor de l'aportació trimestral que ha de ser igual o -millor- superior a 40 EUR , import assenyalat com a "bou mínim".


N'HI HA - Des de la temporada 2001-02 el/la jugador/ra que formalitzi un bou té un DE MOLT ÚTILS descompte en la quota anual.


EL/LA PORTADOR/A.- Qui estableixi un bou en pot ser el titular ell o no; en aquest segòn supòsit actuarà de simple intermediari en nom del VOLEIBOL SANT JUST. Per formalitzar un bou cal emplenar i signar la fitxa corresponent; amb les dades en ella ressenyades. Cada aportació serà descomptada trimestralment (tres cops al llarg del curs) del compte bancari del titular, al qual se li lliurarà el corresponent rebut. La fitxa del bou la podeu demanar –o baixar des del nostre web- i retornar-la plena a la secretaria del Voleibol.


DIPONIBILITAT
.- En cas de gran conveniència es podran retirar en qualsevol moment les aportacions deixades al club.