DRETS D'IMATGE

CESSIÓ DE DRETS D'IMATGE I D'EXPLOTACIÓ, D'ENREGISTRAMENT DE VÍDEO I FOTOGRAFIA

www.voleibolsantjust.com

Autorització de drets d'imatge: Voleibol Sant Just, en tant que responsable del tractament de les dades personals de l'interessat, l'informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l'honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la qual cosa se li facilita, a continuació, la informació del tractament:

Finalitats i legitimació del tractament: Enregistrament I difusió d'imatges i vídeos de les activitats dutes a terme pel Responsable del tractament per fer-ne publicitat en els mitjans de comunicació (per consentiment de l'interessat, art. 6.1.a GDPR). En cap cas es publicarà el nom de l'Interessat.

Criteris de conservació de les dades: Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari per a aquest motiu, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir que les dades siguin anonimitzades o totalment destruïdes.

Drets que té l'Interessat: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament. Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent. Pot exercir els seus drets escrivint al correu info@voleibolsantjust.com o bé en persona a Passeig de la Muntanya, 127, 08960, Sant Just Desvern

(Barcelona).


Faig constar:

-Que autoritzo que la meva imatge pugui aparèixer en imatges i vídeos enregistrats pel Voleibol Sant Just i qualsevol persona autoritzada a l'efecte que tingui com a objectiu la difusió i publicitat de les activitats del club i, conseqüentment, reconec que l'esmentada difusió no suposa menyspreu al meu honor, prestigi, ni constitueix cap intromissió il·legítima de la meva intimitat d'acord amb allò que estableix la llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

-Que, en cas de tenir algun dret de propietat sobre els materials que puguin derivar-se d'aquests enregistraments, cedeixo a Voleibol Sant Just, tots els drets d'explotació sobre aquests, amb caràcter de no exclusivitat, en totes les modalitats d'explotació, per tot el món i per tot el temps de la seva durada.


Autoritzo els següents tractaments:

Publicació en mitjans propis del responsable.

Publicació en mitjans externs al responsable.

http://www.voleibolsantjust.com/declaracio-de-privacitat-del-voleibol-sant-just


Aquesta declaració de cessió de drets ha estat actualitzada per darrera vegada el ABRIL de 2021.