Política vendes

Política de vendes i cancel·lació / devolució

L'usuari té accés al servei de pagament online per a realitzar el pagament de la quota de l'activitat a la qual s'ha registrat. El procés de pagament s'inicia al final de la inscripció.

Un cop realitzat rebrà una confirmació del pagament.

Els pagaments en línia es realitzen mitjançant el nostre TPV virtual utilitzant les targetes VISA i MASTERCARD.

Política de devolució

L'usuari té dret a la devolució de l'import de la quota menys les despeses d'admiració, quan la causa sigui justificada i de mutu acord.

Les cancel·lacions s'han d'informar per escrit, enviant un correu electrònic a tesoreria@voleibolsantjust.com

No s'accepten cancel·lacions informades per cap altra via. En aquest correu electrònic s'ha de fer constar totes les dades de la persona que causa baixa en l'activitat, afegint nom i cognoms, data, dades de contacte i dades del compte on volen rebre la devolució.

Les devolucions es realitzaran dins dels 30 dies naturals posteriors a la sol·licitud de la devolució, per transferència electrònica a nom de qui la va realitzar.

Política de substitució

Si la persona inscrita en l'activitat no vol seguir aquesta activitat una vegada començada, no es podrà substituir per cap altra.

Política de cancel·lació

El Voleibol Sant Just es reserva el dret a posposar o cancel·lar una activitat per causa de força major, manca de suficients inscripcions o de recursos.

Dades fiscals: 

Raó Social: VOLEIBOL SANT JUST

CIF: G60427465

Telèfon:931166177

Direcció: Pg. de la Muntanya, 25. 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

E-mail: info@voleibolsantjust.com